بسته رابط زبان (LIP) برای Office، نسخه ای است با ترجمه بخش هایی از Office که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. پس از نصب LIP، متن در برنامه های جادویی، کادرهای گفتگو، منوها و عناوین راهنمایی و پشتیبانی به زبان LIP نمایش داده می شوند. متن های ترجمه نشده، همچنان به زبان پایه «نسخه Office 2016» نمایش داده خواهند شد.
سیستم عامل هاى پشتیبانی شده:
Microsoft Windows 7 - سیستم عامل 32 یا 64 بیت
Microsoft Windows 8 - سیستم عامل 32 یا 64 بیت
Microsoft Windows 10 - سیستم عامل 32 یا 64 بیت
نکته: جدیدترین بسته ارتقا را برای سیستم عامل خود نصب کنید تا پشتیبانی بهینه برای زبان شما ارائه شود.


تاریخ انتشار: 02/02/2016
برای دریافت برنامه بر روی لینک زیر کلیک نمائید
دانلود دفعات دانلود حجم نوع سیستم نام فایل
16519 1566KB x86 LIP_fa-IR-Office2016_32bit.zip
32900 1876KB x64 LIP_fa-IR-Office2016_64bit.zip


تعداد بازدید این صفحه : 45200