امروزه با گسترش کاربرد رایانه، نیاز به استفاده از توانایی های غیر قابل چشم پوشی آن درحوزه ی زبان شناسی نیز به شدت احساس می شود.
حوزه های پردازش زبان طبیعی 1 و زبان شناسی رایانه ای 2 به تلاش برای ماشینی کردن فرایند زبان شناسی سنتی می پردازند. منشأ پیدایش زبان شناسی رایانه ای را میتوان هم زمان با شکل گیری تلاش هایی برای تولید ماشین ترجمه ی خودکار در دهه ی 50 میلادی در ایالات متحده آمریکا دانست.
این ماشین ترجمه ی خودکار، قرار بود مجلات علمیِ روسی را به انگلیسی ترجمه کند اما با شکست این پروژه، مشخص شد که پردازش خودکار زبان طبیعی بسیار پیچیده تر از آن است که پیش تر تصور می شد.

پردازش زبان طبیعی می تواند در سطوح مختلف زبان صورت پذیرد. پردازش زبان در هر سطح، نیازمند دانش، منابع و دادگان آن سطح و سطوح پایین تر است.
در ادامه سطوح مختلف زبان به اختصار آمده اند سطح صرف 3 زبان، شامل آواشناسی 4، واژه شناسی 5 و واژک شناسی 6 که به نحوه ی ساخته شدن واژه ها و صداها می پردازد.
سطح نحو 7 زبان که به چیدمان و ارتباط واژه ها به یکدیگر و مباحث دستوری آن ها در جملات می پردازد.دانلود دفعات دانلود حجم نام فایل
3158 1876KB PersianSpellChecking.pdf


تعداد بازدید این صفحه : 9413