زبان شیرین و شیوای فارسی، گویای آزادی، سرافرازی، پیشینه، فرهنگ و دانش مردم ایران اسلامی است.
بالندگی و سربلندی فرزندان این آب و خاک، به این زبان است.
این زبان، همچنین معرف سیمای معنوی، عامل تفاهم و تقارن و مظهر دست آوردهای متراکم اندیشه پیشینیان، زنجیره بقا، سند هویت، مایه سرافرازی و پشتوانه فرهنگی همه فارسی زبانان است.

به دلیل وجود شیفتگان بی‌شماری که همه ساله جذب این زبان می‌شوند آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، سال‌هاست که در ایران و خارج از آن صورت می‌گیرد. دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به منظور برطرف نمودن محدودیت‌های یادگیری پیشاروی زبان آموزان حضوری، این زبان را به شیوه نوین با استفاده از پیشرفته‌ترین ابزارهای فناوری بصورت مجازی (از طریق اینترنت) آموزش می‌دهد.

جهت دریافت فایل های فشرده شده این نرم افزار بر روی لینک روبرو کلیک کنید
تعداد بازدید این صفحه : 10918